esspresso

informator o kawie

informator o kawie

Kawa – skąd jest i kiedy zaczęto ją popijać? Przeszłość kawy rozpoczyna się przypuszczalnie w Etiopii, gdzie już w I tysiącleciu przed erą, tamtejsi autochtoni…